20 de febreiro


Xaneiro alleiro e febreiro cabriteiro.
~ ~ ~ ~ ~
Nacións Unidas decidiu en 2007 que cada 20 de febreiro celebrásese o Día Mundial da Xustiza Social para promover a igualdade entre as persoas, evitando calquera tipo de discriminación por razóns relacionadas coa idade, o xénero, a raza, a etnia, a cultura, a relixión o...