19 de febreiro


Se queres ter abellas míraas polas Candeas, e se queres ter mel míraas polo san Miguel.
~ ~ ~ ~ ~Efemérides:
1120: Bula do papa Calixto II que recoñece á Igrexa Compostelana o título de Metropolitana da Antiga Lusitania.
1473: Nace Nicolás Copérnico, astrónomo polaco.
1493: A armada portugue...