Directiva. Dende o 31 de outubro de 2014.

Presidente Ernesto Pérez

Fundador da Sociedade en 1989.


Vicepresidente José Alberto Ortega  

Foi presidente xuvenil, delegado do equipo de xadrez e ocupa a vicepresidencia dende 2006.

Presidente do Club Deportivo Auténtico.

 

 


Secretario Diego Medín

Exdelegado do equipo de xadrez.

Foi tesoureiro dende 2006 e ocupaba a secretaría interina dende 2012.


Tesoureiro Luis Rodríguez

Incorporouse á Sociedade en 2014 para desempeñar o cargo de tesoureiro.

Fundador e presidente da Asociación Savilemos.


Vocal Daniel Codesido

Como o vicepresidente e o secretario leva unido á Sociedade dende que era un rapaz.

En 2015 foi designado como presidente da Asociación Universitaria INCUDE.


  Ver estatutos